Om

Seminariets Hamnförening med 18 båtplatser ligger på Östermalm och stadsdelen ligger bara några få minuters promenadväg från centrala Luleå. Nästan mitt i stan, men ändå nära naturen. Under broarna är vattendjupet under 1 meter vid medelvatten. Hamnen nås via Skurholmskanalen.

Föreningen drivs av sina medlemmar som en ideell förening med årsmöte i maj. Varje vår och höst monterar medlemmarna fast/loss båtbommarna. Styrelsen träffas regelbundet för att hantera olika uppkomna frågeställningar.

Annons